Pierderea neintenționată a greutății și clipei calde

Probleme dentare pierdere în greutate. Aviane revizuiește pierderea în greutate

Ruggiero Romano-Alberto Tenenti, Alle origini del mondo modernotrad. Această stare de lucruri extreme keto diet la bază dezvoltarea forţelor productive şi a relaţiilor de schimb, determinând în structura economică şi socială transformări ce converg în procesul lent, dar continuu, al destrămării relaţiilor feudale şi ascensiunii relaţiilor capitaliste.

Proces ce nu are un ritm uniform la scara continentului european, amploarea şi intensitatea sa fiind foarte variată, în funcţie de varietatea condiţiilor zonale şi locale. Tocmai din acest motiv, sau şi din acest motiv, sistemul politic european în a doua jumătate a secolului al XVI-lea este departe de a fi un sistem echilibrat.

El se caracterizează, dimpotrivă, printr-o labilitate ce reflectă starea specifică a unei societăţi pornite pe calea unor adânci transformări structurale. În apusul Europei, Spania, beneficiară directă, dar superficială, a descoperirilor geografice şi a cuceririi unui întins imperiu colonial — sursă de exploatare neraţională — reuşeşte a-şi impune hegemonia politică.

pierderea neintenționată a greutății și clipei calde cum arde tren ace grăsime

Ea îi este consfinţită de sfârşitul victorios al îndelungatelor războaie pentru supremaţie în Italia, purtate împotriva Franţei şi încheiate prin pacea de la Cateau-Cambrésis, din În preajma încheierii acestei păci puterea mondială a Spaniei scăzuse totuşi întrucâtva, prin abdicarea împăratului Carol Quintul şi separarea coroanei spaniole şi a posesiunilor acesteia de coroana imperială habsburgică din Germania şi de ţările supuse ei.

Spania rămâne însă foarte influentă în politica imperială germană.

Nichita Stănescu. 31 martie decembrie de ani de la naștere 30 de ani de la moarte

Încheierea războaielor cu Franţa, instaurarea dominaţiei spaniole în Italia şi destrămarea monarhiei universale hispano-habsburgice au condiţionat creşterea interesului Spaniei pentru controlul asupra Mediteranei, în vreme ce imperiul acordă tot mai multă atenţie problemelor Europei centrale, răsăritene şi sud-estice. În ambele zone, cea maritimă şi continentală, interesele alianţei hispano-imperiale se ciocneau cu Imperiul otoman, ajuns în culmea expansiunii sale.

De pe la dominaţia acestuia se întinsese, prin Tunis, asupra bazinului occidental al Mediteranei, iar în centrul Europei, în urma bătăliei de la Mohàcs şi a prăbuşirii regatului feudal ungar, turcii se aflau la porţile Vienei şi în Slovacia.

More K.

Din Africa de Nord, în diagonală peste Mediterana Centrală, pe coastele dalmatice, în Bosnia, Ungaria apuseană şi Slovacia, prin nordul Moldovei şi Ucraina, până la Nipru, se contura astfel un uriaş front între Imperiul otoman de o parte, Spania, Imperiul romano-german şi eventualii aliaţi, de cealaltă parte. Delimitarea menţionată este doar unul din elementele fundamentale ale sistemului politic european în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

De o parte şi de alta a liniei de demarcaţie, cele două formidabile blocuri sunt însă frământate de multiple contradicţii interioare.

Aparent, sfera dominaţiei Imperiului otoman este mai unitară.

pierderea neintenționată a greutății și clipei calde cum a slăbit andra

În realitate însă baza şubredă a despotismului feudalo-militar turcesc, sistemul nemilos şi anarhic de exploatare şi asuprire a populaţiilor supuse, corupţia administrativă ş. În lupta lor pentru redobândirea libertăţii, ele caută — în măsura posibilului — 13 sprijinul adversarilor Porţii. În cazul ţărilor române, situate pe o porţiune a marelui front instabil dintre turci şi restul Europei, păstrând — datorită dârzeniei rezistenţei lor antiotomane — un grad apreciabil de autonomie internă, ele au fost în măsură să adauge în permanenţă năzuinţei şi luptei poporului, pentru recucerirea independenţei, încercările de a folosi în acest scop contradicţiile dintre Imperiul otoman şi adversarii săi.

În occidentul şi în centrul Europei blocul hispano-habsburgic întâmpina, la rândul său, ostilitatea Franţei, slăbite în războaiele pentru dominaţia asupra Italiei şi mai ales de războaiele civile dintre Ameninţată din toate părţile de presiunea strivitoare a imperiului lui Carol Quintul, Franţa recursese încă de pe la la gestul neobişnuit al unei înţelegeri cu sultanul.

Ce este un comportament moral? Noi oamenii ne apreciem comportamentul în termeni morali.

Dintre toate puterile europene Franţa va rămâne până către sfârşitul secolului al XVI-lea, cea mai bine văzută şi mai influentă la Poarta otomană. Ridicarea puterii Angliei şi rivalitatea ei maritimă şi colonială cu Spania au creat o fisură importantă în lumea occidentală. Spre a-şi submina adversarul, nici Anglia n-a ezitat să intre în bune relaţii cu turcii, sprijinind totodată lupta de eliberare a Ţărilor de Jos de sub dominaţia spaniolă.

În răsăritul Europei, disensiunile interioare ale sistemului politic continental se exprimă pe de o parte în accentuarea tendinţelor de expansiune ale nobilimii polone asupra pământurilor ucrainene şi bieloruse, cât şi asupra zonei răsăritene a Mării Baltice. Nobilimea polonă se sprijinea, în această politică, pe perfectarea deplină a uniunii cu Lituania, survenită în anul Tendinţelor ei se opuneau ţărănimea liberă cazacă din Ucraina, precum şi statul Moscovei.

Cu acesta din urmă Polonia a purtat un război de un sfert de secol, pentru ţărmurile Balticii Războiul livonic, Polonia constituia, pe de altă parte, un partener politic solicitat atât din partea Franţei — în căutarea permanentă de aliaţi răsăriteni care să slăbească presiunea exercitată asupră-i de către blocul hispano-imperial - cât şi din partea habsburgilor, în cadrul intenţiilor acestora de extindere a influenţei lor în răsăritul Europei.

Dupăcând se stinge ultimul reprezentant al dinastiei Jagiello, atât Franţa, cât şi habsburgii vor căuta să asigure tronul Poloniei unor candidaţi din familiile domnitoare proprii.

ÎN TEMPLUL LUI JANUS - Institutul de Istorie

Facţiunile nobilimii polone au sprijinit alternativ pe aceşti candidaţi, remarcându-se înclinaţia aristocraţiei pentru habsburgi. Majoritatea nobilimii însă s-a pronunţat împotriva lor. Atitudinea acesteia era dictată de dorinţa menţinerii influenţei şi a menajării intereselor comerciale polone în sud-estul continentului, ceea ce presupunea şi păstrarea unor raporturi de bună vecinătate cu Imperiul otoman. Tendinţele de expansiune ale habsburgilor spre răsărit rivalizau cu interesele Poloniei în această zonă.

Situaţia internaţională a ţărilor române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea este influenţată în mod direct de lupta dintre Imperiul otoman şi cel habsburgic pentru dominaţie în Europa centrală şi de atitudinea aparte a Poloniei, în general ostilă imperialilor, prudentă faţă de turci şi interesată în asigurarea unei influenţe proprii în ţările române, în primul rând în Moldova, în măsura în care putea realiza acest lucru fără a provoca un conflict cu Poarta.

O primă etapă a dezvoltării acestei situaţii complicate, în cadrul căreia un factor permanent, latent, rămâne dorinţa celor trei ţări de a-şi păstra pierderea neintenționată a greutății și clipei calde şi chiar de a-şi redobândi independenţa, o pierderea neintenționată a greutății și clipei calde intervenţia imperială în Transilvania întreîn urma negocierilor şi tratatelor încheiate de cancelarul 14 George Martinuzzi.

Prezenţa trupelor imperiale în Transilvania, sub conducerea generalului Castaldo, refugierea în Polonia a tânărului principe Ioan Sigismund Zápolya şi a mamei sale, Isabella, fiica regelui Sigismund I Jagiello, au însemnat o contralovitură la acţiunea turcească din ocuparea Budei, transformarea Ungariei în paşalâc şi recunoaşterea de către sultan a drepturilor familiei Zàpolya la coroana Ungariei, revendicată de habsburgi. Ocuparea de către turci a unei mari părţi a Ungariei constituie o grea lovitură pentru frontul antiotoman în centrul şi sud-estul Europei, fapt care s-a resimţit timp îndelungat asupra echilibrului politicomilitar din această zonă.

Intervenţia imperială în Transilvania a provocat o reacţie negativă în Polonia şi cu atât mai mult la Poartă. Turcia n-a voit să recunoască situaţia creată, şi-a intensificat operaţiile militare împotriva imperialilor, a pierderea neintenționată a greutății și clipei calde şi a transformat Banatul în paşalâc şi a început a pregăti o intervenţie în Transilvania propriu-zisă, acţiune pentru care avea însă nevoie de sprijinul domnilor din Ţara Românească şi Moldova.

Probleme dentare pierdere în greutate

Aceştia din urmă caută să reziste cât mai mult presiunilor turceşti şi să sondeze posibilitatea unei înţelegeri cu imperialii. Într-o scrisoare din Cluj, datată la 31 iuliegeneralul Castaldo afirmă că domnii Moldovei şi Ţării Româneşti manifestă tendinţe de bunăvoinţă faţă de arhiducele Ferdinand de Habsburg, fratele împăratului Carol Quintul, care îşi asumase titlul de rege al Ungariei 1.

pierderea neintenționată a greutății și clipei calde pierde șoldurile de greutate și bum

Informaţiile documentare ulterioare acesteia permit a stabili că până la sfârşitul anului domnul Moldovei, Ştefan Rareş, a făcut în secret oferte de alianţă atât Poloniei, cât slimming avansat original imperialilor.

În aceeaşi perioadă, Polonia, prin soli trimişi la Viena, se consultă cu Ferdinand de Habsburg asupra atitudinii de luat faţă de oferta lui Ştefan Rareş. Se poate deduce că imperialii nu aveau încredere în sinceritatea demersului polon, sau nu le convenea alianţa Moldovei cu Polonia, deoarece Ferdinand a dat solilor polonezi un răspuns evaziv. În cursul primei jumătăţi a anului suspiciunile curţii imperiale se confirmă. În ianuarie la Praga parvin ştiri despre o înţelegere între regele Poloniei şi domnii ţărilor române, în scopul readucerii lui Ioan Sigismund Zàpolya în Transilvania.

Rapoartele lui Castaldo confirmă, în februarie, existenţa unui tratat al lui Ştefan Rareş cu polonii, fără să poată preciza obiectul său. Din acest moment generalul imperial va primi cu răceală orice noi demersuri de apropiere din partea domnului Moldovei, considerându-le ca simulacre, în scopul obţinerii de informaţii asupra intenţiilor sale.

Momo - Michael Ende

Domnul Ţării Româneşti, Mircea Ciobanul, se mărgineşte în cursul anului a-şi manifesta bunăvoinţa faţă de imperiali prevenindu-i despre mişcările turcilor 2. Ca rezultat al presiunilor turceşti în primul rând, dar şi al unei intervenţii diplomatice franceze, Polonia a încurajat pe Ştefan Rareş să ia atitudine făţişă împotriva imperialilor şi, împreună cu detaşamente turco-tătare, să întreprindă o scurtă intervenţie armată în Transilvania, în cursul lunii iulieîncheiată fără rezultat.

Singura mea teamă cu adevărat mare este nașterea. Când m-am născut, mi-a fost frică de moarte, cea mai mare frică din viaţa mea. Nichita Stănescu Nichita Stănescu Nichita Stănescu a fost însuși POETUL, în majuscule și în marmură, cel mai poet dintre câţi au fost vreodată, a trăit și a murit pentru poezie, în toate clipele noastre de luciditate, de veghe și de somn.

Şi Mircea Ciobanul a fost obligat de turci la acelaşi pas, pe care l-a pierderea neintenționată a greutății și clipei calde însă — pe cât rezultă din documente — în proporţie şi mai modestă decât domnul Pierderea neintenționată a greutății și clipei calde. A fost, de fapt, mai mult o demonstraţie militară în estul şi sudestul Transilvaniei, după încheierea căreia Mircea Ciobanul continuă a furniza imperialilor, prin intermediul sibienilor, ştiri despre mişcările de trupe turceşti în Ungaria şi Banat.

Cu prilejul unor noi sondaje de apropiere din partea domnului Ţării Româneşti, Castaldo va arăta însă aceeaşi neîncredere ca şi faţă de Ştefan Rareş 3. Deşi este vădită complicitatea lui Castaldo la complotul împotriva lui Ştefan Rareş, deşi Lăpuşneanu oferă imperialilor serviciile sale împotriva turcilor, atât la Viena cât şi în Transilvania Ferdinand şi Castaldo sunt dezamăgiţi de schimbarea de domnie din Moldova, convingându-se că noul domn e înclinat spre Polonia şi, prin intermediul acesteia, către Poartă 4.

Confirmarea acestor informaţii privitoare la veritabila orientare a lui Lăpuşneanu nu întârzie. El declară, înunor fruntaşi secui că va sprijini revenirea pe tron a lui Ioan Sigismund, iar în primăvara anului următor închide graniţele spre Transilvania.

În Ţara Românească, după scurta domnie a lui Radu Ilie încare încercase de asemenea apropierea de imperiali, restaurarea lui Mircea Ciobanul — şi el tentat în continuare de aceeaşi idee — apoi înscăunarea lui Pătraşcu cel Bun marchează intervenţia hotărâtă a turcilor pentru a se asigura de cooperarea Ţării Româneşti împotriva trupelor habsburgice din Transilvania.

În iunie un raport din Constantinopol înregistrează deja ştirea despre dispoziţia dată de către sultan lui Lăpuşneanu şi Pătraşcu de a contribui efectiv la reintroducerea lui Ioan Sigismund în Transilvania. Ordinul formal soseşte în februarie şi ca urmare trupele moldovene şi muntene întreprind campania care duce la alungarea imperialilor din Transilvania 5.

Evenimentele din au mai multe semnificaţii: în primul rând, pentru pierderea neintenționată a greutății și clipei calde toate cele trei ţări române sunt readuse mai strâns în orbita politică otomană; în al doilea rând, ele marchează o creştere a influenţei polone, cel puţin în Transilvania şi Moldova.

Aceasta întrucât întreaga pregătire diplomatică a respingerii imperialilor din Transilvania s-a desfăşurat pe fondul unei înţelegeri turco-polone, a reglementării unor diferende reciproce, a delimitării gradului de influenţă şi a unor drepturi comerciale ale celor două puteri în zona Dunării de Jos. Nu pot fi de asemenea neglijate legăturile de familie dintre regina Isabella şi curtea polonă, prin intermediul cărora până şi pe plan cultural se facilitează o creştere a influenţei polone în Transilvania 6.

pierderea neintenționată a greutății și clipei calde cele mai bune locuri pentru a măsura pierderea în greutate

În fine, se înregistrează şi un amestec al Franţei în această problemă. În urma misiunii lui Cristofor Bàthori la curtea lui Henric al II-lea, Franţa intervine pe lângă regele Poloniei, prin ambasadorul extraordinar Pierre-Louis Martinès, pentru a-l determina să se angajeze în sprijinirea lui Ioan Sigismund şi a mamei sale, promiţându-i în schimb bunele oficiu ale Franţei la Poartă, pentru salvgardarea unor interese ale Poloniei şi Transilvaniei.

Prin această acţiune diplomatică rivalitatea turco-polonă-habsburgică pentru influenţă în ţările române între anii se leagă cu ultima fază a războaielor pentru hegemonia europeană dintre Franţa şi Casa de Austria, ce se vor încheia, provizoriu prin pacea din pierderea în greutate camp georgia adulți Intervenţia în Transilvania în al şaselea deceniu al secolului al XVI-lea a însemnat pentru imperiali un eşec cu care ei nu s-au resemnat.

Acţiunea lor generală în scopul dobândirii unei influenţe sporite şi chiar a dominaţiei în bazinul inferior al Dunării a fost reluată înprin sprijinirea lui Iacob Heraclid Despot în ocuparea tronului Moldovei.

Calaméo - Momo - Michael Ende

Faptul că schimbarea de domnie din Moldova, prin victoria de la Verbia repurtată de Despot asupra lui Lăpuşneanu 18 noiembriea fost corelată direct cu planurile habsburgice de expansiune spre răsărit, este dovedit nu numai prin informaţiile documentare privind preparativele acestei acţiuni, ci şi prin 16 consecinţele sale imediate.

În ianuarie Ioan Sigismund Zàpolya solicită regelui Poloniei medierea unui armistiţiu între Transilvania şi imperiali, motivându-şi cererea prin faptul că este încercuit de forţele acestora, în urma victoriei lui Despot în Moldova 7. Comandanţii imperiali din Ungaria superioară, care susţinuseră direct pe noul domn din Moldova, erau în legătură şi cu Melchior Balassa, cel care în va juca un rol în declanşarea răscoalei secuilor din Transilvania.

În iunie pierderea greutății fără a încerca raport secret din Constantinopol confirma împăratului Ferdinand I rolul lui Despot-vodă în instigarea aceleiaşi răscoale 8. Din partea polonă, Despot primise sprijinul unui grup nobiliar prohabsburgic, pe câtă vreme atitudinea oficială a regelui Pierderea neintenționată a greutății și clipei calde al II-lea August faţă de el a fost ostilă, asociindu-se numeroaselor plângeri la Poartă, adresate de principele Transilvaniei, în scris sau prin ambasadori 9.

Acestea au jucat pierderea neintenționată a greutății și clipei calde rol mai întâi în ridicarea boierimii, în frunte cu Tomşa, împotriva lui Despot, apoi în hotărârea turcilor de a sprijini revenirea pe tron a lui Lăpuşneanu, precedată de o cumplită invazie tătară. Noul eşec al tentativelor habsburgice în răsărit, marcat de prăbuşirea grabnică a domniei lui Despot în Moldova, a reprezentat o slăbire a politicii lor active, ofensive: ea nu va fi reluată, cu asemenea veleităţi şi efecte decât în ultimul deceniu al veacului al XVI-lea.

În acelaşi scurt interval al domniei lui Despot în Moldova, în Transilvania era respinsă încercarea imperialilor de a cuceri Oradea, era înfrântă răscoala secuilor, iar în anii imediat următori se reuşeşte negocierea — la Viena pierderea neintenționată a greutății și clipei calde a unui armistiţiu, apoi a păcii de la Satu Mare şi a tratatului de la Speyer Habsburgii trebuie să amâne intenţia şi speranţa înstăpânirii asupra Transilvaniei, ea depinzând — conform acordurilor menţionate — de succesiunea principelui Ioan Pierderea neintenționată a greutății și clipei calde, un om încă foarte tânăr.

Imperialilor li s-a ivit totuşi o ocazie neaşteptată de a valorifica acordul de la Speyer şi a revendica Transilvania, datorită morţii premature a principelui, în O parte a nobilimii locale şi a comandanţilor militari s-a arătat dispusă în favoarea dinastiei de Habsburg, dar o energică intervenţie diplomatică a Porţii a impus Dietei transilvane alegerea ca principe a lui Ştefan Bàthori, din partida adversă imperialilor.

Cu această alegere şi cu consolidarea domniei lui Bàthori prin înfrângerea pretendentului prohabsburgic la tronul Transilvaniei, Gàspàr Bekesurmată curând de alegerea lui Ştefan Bàthori ca rege al Poloniei, s-a constituit pentru mai bine de un deceniu o barieră puternică în calea expansiunii răsăritene a habsburgilor. Perioada de consolidare a domniei lui Ştefan Bàthori în Transilvania este marcată mai întâi de încercarea contracandidatului său, Gàspàr Bekes, de a folosi nemulţumirile secuilor împotriva lui Ştefan Bàthori.

Tentativa a fost însă înăbuşită în faşă de către Bàthori. A urmat acţiunea principelui de a obţine din partea Dietei transilvane anularea drepturilor lui Bekes asupra unor cetăţi din Transilvania, printre care Făgăraşul şi Gurghiul. Recurgându-se la arbitrajul împăratului Maximilian al II-lea, acesta s-a pronunţat în favoarea menţinerii drepturilor lui Bekes.

pierderea neintenționată a greutății și clipei calde arderea grăsimilor subcutanate

Alegerea prinţului francez Henric de Valois la tronul Poloniei şi prezenţa, deşi de scurtă durată, a acestuia la Cracovia au creat însă curţii habsburgice o nouă problemă, aceea a alianţei francopolone. În noile împrejurări ea n-a mai putut susţine în chip eficient pe Gàspàr Bekes.

conjugate/hanul-cu-flori.ro at master · dsaltares/conjugate · GitHub

În schimb, după renunţarea lui Henric la coroana polonăcând împăratul Maximilian candidează pentru obţinerea ei, iar şleahta poloneză sprijină candidatura lui Ştefan Bàthori, habsburgii organizează incursiunea armată a lui Bekes în Transilvania. Ea s-a bazat din nou pe atragerea unei părţi a secuilor, însă Bekes a fost complet înfrânt la Sînpaul 9 iulieiar Ştefan Bàthori a procedat la o severă represiune printre secui şi printre nobilii care-l trădaseră 17 cu acest prilej.

  1. Probleme dentare pierdere în greutate Probleme dentare la bebelusi: cauze si solutii 90 de zile subțire în jos 1 lună calendar de pierdere în greutate 5 greutate de pierdere htp, pierderea în greutate protandim pierdere sfaturi sănătoase pentru arderea grăsimilor.
  2. Modelul masculin pierde in greutate
  3. Mai bine, mai adevărat, mai frumos, ne măsoară individual și social.
  4. Ştefan cel Mare nr.
  5. ÎN TEMPLUL LUI JANUS - Institutul de Istorie

La victoria asupra lui Bekes a contribuit şi domnul Ţării Româneşti, Alexandru al II-lea Mircea, cu un detaşamentul de de ostaşi auxiliari În urma înscăunării lui Ştefan Bàthori pe tronul Poloniei, Transilvania va fi guvernată de fratele său Cristofor, dar în dependenţă de o cancelarie specială, constituită la Cracovia. În componenţa acesteia au intrat un număr de nobili polonezi cu studii la celebra universitate din Padova, cultivând în Polonia spiritul umanismului şi contribuind la întărirea lui şi în Transilvania.

Întrucât universitatea din Padova, se afla pe teritoriul republicii veneţiene, absolvenţii ei au suferit şi influenţa concepţiei politice a Veneţiei în problemele internaţionale, printre altele în aceea a raporturilor cu turcii. De aceeaşi formaţie va fi gruparea înalţilor demnitari umanişti care vor obţine funcţii de seamă în Transilvania şi Polonia sau vor exercita regenţa în Transilvania într-o parte a domniei lui Sigismund Bàthori Forgàch, Kovacsóczi, Berzeviczi, Gyulai Pál, Baltazar Bàthori.

pierderea neintenționată a greutății și clipei calde pierdere în greutate naturopath toronto

Între aniicând tronul Poloniei a fost fie vacant, fie deţinut de efemerul şi insignifiantul Henric de Valois, în Moldova are loc eroica ridicare a poporului la lupta pentru independenţă, sub conducerea lui Ion-vodă Viteazul. Din punctul de vedere al raporturilor internaţionale în care s-a situat acest dramatic episod al istoriei Moldovei se constată, în afara cunoscutei alianţe dintre Ion-vodă şi cazaci, că el era în bune relaţii şi a avut sprijin — atât la luarea domniei cât şi în momentele culminante ale eroicei sale lupte — din partea unei grupări a nobililor poloni, printre care se pierderea neintenționată a greutății și clipei calde Krisztof Zborowski şi Albert Laski.

Primul este un cunoscut exponent al orientării antiturceşti în Polonia, iar al doilea îl ajutase direct pe Iacob Heraclid Despotul să ocupe tronul Moldovei, în Pe de altă parte însă Polonia pierderea neintenționată a greutății și clipei calde dezavuat în mod oficial pe Ion-vodă cât şi pe cazaci. Turcii au acuzat totuşi pe polonezi de a fi sprijinit pe Ion-vodă, determinându-i să trimită un sol la marele vizir Mehmet Sokolli, pentru aplanarea diferendului.

Acest sol este Andrei Taranowski, pe care îl vom regăsi în bune relaţii cu Mihai Viteazul şi în misiuni diplomatice pe lângă dânsul. Restabilirea statu-quoului Moldovei e întărită şi pe plan comercial, în cadrul tratativelor şi înţelegerilor turco-polone dincând relaţiile lui Ştefan Bàthori, noul domn al Poloniei, cu ţările române erau bune În timpul domniei lui Ştefan Bàthori şi a uniunii personale transilvano-polone, realizată de el, a fost încurajată acţiunea de contrareformă şi activitatea iezuiţilor în Transilvania şi Polonia, iar din şi în.

Citițiși