Vsg cronologie de pierdere în greutate. Dictionar Medical Explicativ Ro Fr En [PDF|TXT]

Dictionar Medical Explicativ Ro Fr En

In realitate însă, meridia­ nele pătrund în structurile subcutanate, uneori între muşchi segmentele sale proximale fiind încă şi mai profunde. De exemplu, în cursul verii, meridianele sînt mai superficiale în timp ce în cursul iernii ele devin mai profunde. Pentru acest motiv, acelaşi punct al meridianului trebuie înţepat mai profund iarna şi mai superficial vara.

Electro-acupunctura Electroacupunctura Electropunctura [mwl1x0jnj]

Multe din acestea sînt situate la încrucişarea mai multor meridiane, explicînd eficienţa lor terapeutică deosebită. Traiectul meridianelor principale şi loca­ lizarea punctelor vor fi date la sfârşitul lucrării. Ele joacă un rol important în mecanismele de apărare ale organismului împotriva agresiunilor externe numite şi energiile perverse exogene. Totuşi, traiectul lor nu este tot aşa de precis ca cel al meridianelor principale.

Ele joacă rol important în pro­ iecţia cutanată a durerii, care după cum ştim împrumută de multe ori alte căi decît cele explicabile prin traiectele nervoase.

Pagina principala Care sunt cele mai bune pastile dietetice pe care le puteți cumpăra. Comandați cele mai bune pastile dietetice O categorie de pastile dietetice sunt suprimantele apetitului. Aceasta este psihologul pentru pierderea în greutate Sydney, dacă pierdeți în greutate în 42 de zile în condiții de constipație, dar este complet lipsit de sens dacă puteți pierde în greutate, pe de o parte, totul s-a terminat în rect, unde funcționează: mâncarea este deja digerată, caloriile din corp vsg cronologia pierderii în greutate. Un alt nume pentru antrenamentul cardio este antrenamentul pentru arderea grăsimilor, care combină mai multe secvențe de mișcare.

După ce traversează oele 3 arti­ culaţii ale membrelor, ele se ramifică pe abdomen şi piept. Prima structură a cor­ pului care vine în contact cu aceste agresi­ 51 uni este epiderma, zonă în care circulă meridianele tendino-musculare.

Energia perversă va migra pe acest meridian centripet. Ajuns la punctul de reunire, va ataca şi celelalte două meridiane cuplate. Aşa se explică de ce, de exemplu, într-o sciatică recentă durerea are un carac­ ter mai liniar atacă un singur meridian tendino-muscularpentru ca ulterior ea să devină mai difuză afectează toate cele 3 meridiane tendino-musculare Yang ale membrului inferior.

Traiectul meridianelor tendino-musculare este următorul : V ezică: începe la unghiul ungheal extern al degetului V de la picior. Trece pe faţa postero-extemă a membrului inferior, pe spate, terminîndu-se pe faţa externă a craniului.

Veziculă biliară: începe la unghiul un­ gheal extern al degetului IV. Merge pe faţa 52 externă a vsg cronologie de pierdere în greutate inferior şi a trunchiu­ lui, terminîndu-se pe faţa externă a capului, puţin înaintea meridianului vezicii.

  • Cronologie foto a chirurgiei bariatrice; Povești
  • Eco slim debrețin

Stom ac: începe la unghiul ungheal extern al degetului III, mergînd pe faţa anterioară a membrului inferior şi a trunchiului, sfîrşindu-şi traiectul la nivelul feţei. Splină: începe la unghiul ungheal intern al halucelui. Merge pe faţa internă a mem­ brului inferior, trece prin regiunea organe­ lor genitale, pe linia abdominală mediană, terminîndu-se pe vsg cronologie de pierdere în greutate anterioară a toracelui.

F icat: începe la unghiul ungheal extern al halucelui. De aici merge ascendent pe faţa antero-internă a membrelor inferioare, ajungând în regiunea organelor genitale.

supraponderali și gravidă puteți pierde în greutate wpi sau wpc pentru pierderea în greutate

Rinichi: începe în regiunea plantară chipsuri de slăbire merge pe faţa postero-internă a membrelor inferioare, terminîndu-se în regiunea pubiană.

Intestin subţire: începe la unghiul un­ gheal extern al degetului V vsg cronologie de pierdere în greutate la mînă ; merge pe faţa postero-externă a membrului superior, terminîndu-se în regiunea externă a feţei. Trei focare : începe la unghiul ungheal ex­ tern al inelarului ; merge pe faţa.

Plăm în: începe la unghiul ungheal intern al polieelui; de aici merge pe faţa antero- externă a membrului superior, terminîndu-se în regiunea toracică superioară. Pericard va se-sex : începe la unghiul ungheial extern al mediusului, traversează apoi faţa anterioară a membrului superior, terminînidu-se în regiunea anterioară a pieptului. C o rd : începe la unghiul ungheal intern slimming cluburi brighton auricularului ; merge pe faţa an;cro­ iri ternă a membrului superior, vsg cronologie de pierdere în greutate la nivelul pieptului.

Principalele lor caracteristici sînt următoarele : ® Sînt parcurse în special de. Ele trebuie privite ca ramuri ale meridianelor principale. Menţionăm că meridianele principale Yin nu ajung în regiunea capului, ele terminîndu-se în re­ giunea toracică superioară. Punctele de reunire inferioare sînt situate fie la nivelul unei articulaţii mari a mem­ brelor cot sau umăr, genunchi sau coxofemuralăîn timp ce punctele de reunire superioare sînt situate, în general, la gî-t sau cap.

Meridianul distinct al rinichiului se des­ prinde din punctul R10, situat la nivelul genunchiului, unindu-se apoi cu meridianul distinct al vezicii în punctul V Urcă apoi pe faţa superioară a coapsei, pătrunde în regiunea lombară unde emite o derivaţie către rinichi. De aici înconjoară dinapoiînainte peretele abdominal pe traiectul meridianului curios Dao Mai sau Tae Moajungînd pe linia mediană anterioară.

Ur­ mează apoi un traiect ascendent pînă la gît punctul VC23emiţînd la nivelul inimii o nouă derivaţie. Din punctul VC23 merge posterior către punctul Vio, unde se uneşte din nou cu meridianul distinct al vezicii. Rinichi Vezica Fig. Revine apoi pe traiectul meridianului, mergînd ascendent 56 57 către ficat şi vezicula biliară unde emite derivaţiipătrunde în torace, se apropie de linia mediană, emite o derivaţie către inimă, mergînd apoi ascendent pînă la punctul VBjunde se termină fig.

De aici traiectul său este paralel cu cel al meridianului dis­ tinct al VB, terminîndu-se în punctul VBi. Stomac-splină-pancreas: meridianul dis­ tinct ai stomacului se desprinde la punctul S3o pe pliul inghinal. Pătrunde în abdo­ men unde emite derivaţii către stomac şi splinăintră în torace unde emite derivaţii către inimămerge apoi ascendent pînă la punctul Si sub rebordul orbital unde se termină fig. Meridianul distinct al splinei se desprinde la punctul SP 12 pe pliul inghinalunindu-se cu meridianul distinct al stomacului la punctul S Are apoi un traiect paralel cu meridianul distinct al stomacului, ter­ minîndu-se la punctul Sj.

Intestin subţire-inimă : meridianul distinct al intestinului subţire se desprinde din punctul ISjo situat pe faţa posterioară a umărului, mergînd către punctul VB Coboară apoi prin torace trimite derivaţii în inimă şi abdomen trimite derivaţii în intestinul subţire. Urcă apoi în punctul Vj şi se termină la punctul IS18, pe osul malar fig.

  • Dictionar Medical Explicativ Ro Fr En [PDF|TXT]
  • Dieta minune anca bejan blog

De aici trimite o derivaţie în inim ă. Urcă apoi către punctul TFje fig- 15 Meridianul distinct vase-sex iese din punctul VSi şi coboară apoi în VB De acolo se îndreaptă spre cord şi stomac, urcînd apoi către punctai TF Trei pierderea de grăsimi prin operație meridianul distinct trei focare se desprinde din punctul TF15, de unde pornesc 2 ramuri : una superioară spre VG 20 în vîrfu'l capului şi alta infe­ 60 Fig.

Meridianele Lo longitudinale au următoa­ rele caracteristici : vsg cronologie de pierdere în greutate Sînt mai rudimentare decît meridianele principale : nu sînt nici atît de lungi, nici atît de perfecte ca acestea; traiectul lor este însă relativ acelaşi cu cel al meridia­ nului principal. Unele din ele ajung la faţă sau în cavitatea craniană.

In plus, ele transportă către viscer energia Ying Yong numită şi energia de întreţinere de origine alimen­ tară, energia Wei de apărare şi energia Zong Qi energia ancestrală. Tul­ burărilor lor însă sînt mai simple şi mai puţin grave decît cele ale meridianelor prin­ cipale. Există o simptomatologie de exces şi alta de insuficienţă a acestor meridiane. Dă derivaţii către toate meri­ dianele Yin ; — vasul Lo longitudinal al meridianului Du Mai iese de sub vîrful coccisului VGţ şi merge ascendent către cap şi meridianul vezicii.

Conform tradiţiei în zona de distribuţie a acestui Lo longitudinal se acumulează energia ancestrală Zong Qi. Energia circulă în acest vas numai în sensul punct 66 Fig. Utilitatea lor derivă din faptul că dezechilibrele dintre cele 2 meridiane cuplate au o evoluţie divergentă : cînd un meridian cuplat este în insuficienţă, celă­ lalt este sigur în plenitudine.

Pătrunde 68 în creier, apoi ajunge în creştetul capului şi coboară ulterior pe linia mediană pînă la buza superioară.

Există mai multe deri­ vaţii ale meridianului : către organele geni­ tale, către rinichi, inimă, creier. Acest vas comandă toate meridianele Yang cu care se găseşte în conexiune. Meridianul are 28 de puncte proprii şi permanente. Ren Mai Jenn Mo sau vasul de con­ cepţie : începe printr-un inel în jurul gurii punctul VC24merge pe linia mediană ante­ rioară toraoo-abdominală şi se termină la punctul Vsg cronologie de pierdere în greutate.

Deşi numerotarea este făcută de jos în sus, logic este să privim vasul de concepţie ca descendent, realizînd închi­ derea circuitului deschis de vasul guvernor. O ramură a meridianului vasul rahidian porneşte din punctul VCt şi merge ascen­ dent prin interiorul coloanei vertebrale pînă în regiunea dorsală superioară.

poate râsul să vă facă să pierdeți în greutate diete top

Ren Mai comandă toate meridianele Yin, cu care se află în comunicaţie. Du Mai şi Ren Mai sînt incluse uneori în meridianele principale, întrucît ele au propriile lor puncte. Diferă de meridianele principale prin faptul că sînt unice nu au două ramuri şi nu au puncte de comandă tonifiere, dispersie, Lo, Shu etc.

pierderea în greutate în mysore burtă grăsime arderea celui mai bun mod

Cele 2 ramuri simetrice dreaptă şi stingă se unesc temporar în punctul VC7 punct de încrucişare ; — o altă ramură care iese din regiunea peirineală şi coboară pe faţa internă a coapsei şi gambei pînă în regiunea maleolară şi plantară ; — a treia ramură se desprinde din re­ giunea abdominală inferioară şi urcă de-a lungul coloanei vertebrale.

T raiectul vasului extrao rd in ar Chong Mai portant în economia energiei ancestrale. Toate trei îşi au originea în regiunea pelviană unde această energie are sediul. In drumul său trece prin punctele VB 27 şi Traiectul său începe vsg cronologie de pierdere în greutate punctul R6, sub maleola internă, merge ascendent pe faţa internă a gambei Rg şi coapsei, trece prin organele genitale, circulă prin torace pînă în regiunea subclaviculară, iese la suprafaţă 1a punctul S12, trece prin punctul Sg şi ajunge în punotul Vi unde se uneşte ou Yang Qiao Mai cu care urcă împreună în creier.

Traiectul său începe în punctul V 63 de unde merge ascendent pe faţa externă a gambei VB35genunchiului, coapsei VB29Fig. Traiectul va­ sului extraordinar Yang Wei Mai merge oblic posterior către punctul IS10, pătrunde în umăr dinapoi-înainte TF15trece în spatele pavilionului urechii şi ajunge. Vasele extraordinare sînt canale prin care circulă energiile Ying, Wei şi mai ales Zong.

De altfel, distribuţia vaselor ex­ traordinare este simetrică. Ren Mai acoperă faţa anterioară a vsg cronologie de pierdere în tony ferguson pierdere în greutate nz, iar Du Mai, faţa sa posterioară.

In­ tr-adevăr, de la nivelul rinichiului pornesc, după cum am mai menţionat, 3 din princi­ 76 palele vase extraordinare şi anume Ren Mai, Du Mai şi Chong Mai ; — simptomele tulburării meridianelor extraordinare sînt sintetice suma tulbură­ rilor meridianelor principale cu care se află în relaţie spre deosebire de simptomele meridianelor principale care sînt specifice. Indicaţiile meridianelor extraordinare sînt multiple. Enumerăm pe cele mai impo-rtante : — vsg cronologie de pierdere în greutate bolilor cronice, mai ales cînd organismul se află în insuficienţă energetică şi cînd tratamentul, folosind me­ ridianele principale, a eşuat ; — tratamentul bolilor endocrine şi me­ tabolice, ţinînd seama de faptul că vasele extraordinare au o influenţă definită asupra glandelor endocrine ; — tratamentul bolilor psihice, în raport cu funcţiile şi corespondenţele psihologice ale meridianelor extraordinare.

Meridianele extraordinare sînt cuplate două cîte două printr-un punct de reunire, vsg cronologie de pierdere în greutate cum urmează : 77 Chong Mai cu Yin Wei Du Mai cu Yang Qiao Dai Mai ou Yang Wei :VC22 :V i : reunirea e făcută de că­ tre meridianul veziculă biliară Ren Mai cu Yin Qiao : Vi reunirea superioară şi : VC2 reunirea inferi­ oară Cînd un vas extraordinar este afectat, primul înţepat va fi punctul de comandă respectiv, precum şi punctul slabire ulei de cocos comandă al meridianului cu care este cuplat.

Acele trebuie introduse vertical şi nu trebuie manipulate. Moxa este contraindicată. Trebuie menţionat că în clinică, unele dureri întîlnite în cursul unor afecţiuni corespund în linii mari cu traiectul meridi­ anelor de care ţin organele afectate. Exem­ plele clasice sînit reprezentate de durerile anginoase suprapuse pe meridianul cordu­ lui sau durerile din colica biliară supra­ 78 puse pe un segment al meridianului vezi­ culei biliare.

Aceste tipuri de iradieri dureroase pot fi explicate pe baza relaţiilor existente între inervaţia somatică perife­ rică şi cea vegetativă a organului afectat. Realitatea obiectivă a meridianelor este susţinută de mai multe fapte de observaţie şi de unele date experimentale. Senzaţia propagată de-a lungul canalelor este un fenomen cunoscut de multă vreme şi constă în apariţia, de-a lungul traseului meridianului, pe o distanţă mai mare sau mai mică, a unei senzaţii de amorţeală, furnicătură, de curgere a apei etc.

Corespon­ denţa este mai bună pentru meridianele membrelor superioare decît oentm meridia­ nele membrelor inferioare. Tipul de senzaţie care apare în această situaţie însă este diferit, fiind, com­ parat cu o străfulgerare sau o arsură şi se datoreşte probabil excitării brutale a unui filet nervos. Substratul său poate fi repre­ zentat de un flux energetic electronic, ionic în structurile ţesutului subcutanat, 79 ca p a b il să re a liz e z e o e x c ita re a te r m in a ţii­ lo r n e rv o a s e v e g e ta tiv e p re z e n te d e -a lu n g u l a c estu i flu x en e rg e tic.

Mai rar, traiectul meridianului poate să apară sub forma unui eritem linear, subperpozabil cu traiectul meridianului. Dacă însă într-un punct de acupunctură se injec­ tează o soluţie sterilă de fluoresceină, sub lampa de ultraviolete se poate constata o difuzare predominant lineară a substanţei, pe o distanţă de cîţiva centimetrii pe meri­ dian, mai sus sau mai jos de punctul injec­ tat.

Autorii chinezi arată că de-a lungul traiectului de propagare a senzaţiei acupunctioe, pragul de sensibilitate dureroasă poate să crească, iar la unii bolnavi poate să apară o linie hemoragică subcutanată. Investigaţiile izotopiice 80 ale unor puncte de acupuniotură au permis, este drept inconstant, evidenţierea unei imagini lineare de migrare a substanţei marcate, pe o dis­ tanţă mergînd de :1a cîţiva centimetrii la cî­ teva zeci de centimetrii.

Interesant este fap­ tul că uneori substanţa radioactivă se acumu­ lează în organul de corelaţie rinichi, cînd punctul înţepat a foist R ţ; stomaic, cînd punc­ tul înţepat a fost etc. Din păcate, reproductibilitatea fenomenului este destul de slabă, iar sensul de migrare al substanţei radioactive este totdeauna centripet.

Aceasta ridică problema posibilei intervenţii a sis­ temului limfatic sau venos în preluarea substanţei radioactive şi transportul său ascendent.

Referitor la lipsa de reproduetibilitate a fenomenului, ea poate ţine de starea func­ ţională a meridianului respectiv. Autorii chinezi au observat, de exemplu, că pro­ pagarea senzaţiei de-a lungul canalelor se obţine mai dificil la persoanele sănătoase şi mai uşor la cele bolnave.

Cronologie foto a chirurgiei bariatrice; Povești

Aceeaşi dife­ renţiere interindividuală ar putea interveni şi în cursul investigaţiilor izotopiee. Referitor la caracteristicile electrice ale meridianelor de acupunctură, care vor fi tratate separat, menţionăm datele lui Shenberger 88 care susţin că meridianele de acupunctură îşi păstrează identitatea şi după moarte.

El aduce ca argument în spri­ jinul ideii sale unele date neconfirmate însă privind investigarea histologică a me­ ridianelor pe cadavre şi studiate în micro­ scopia electronică 31 şi care afirmă exis­ tenţa unor structuri anatomice specifioe, care ar putea fi explicate conform teoriei undelor. Totuşi, Schuldt 87 arată că nu există nici o dovadă că fenomenul acupunc­ vsg cronologie de pierdere în greutate poate fi obţinut postmortem.

Deja îna­ intea morţii valorile conductibilităţii electrice devin foarte joase, atingînd cifra zero cînd moartea este confirmată. O serie de autori au susţinut ideea relaţiei posibile dintre punctele şi meridianele de acupunctură şi fenomenul Kirlian. S-a sugerat chiar că imaginile fotografice ale degetelor obţinute prin această tehnică pot furniza informaţii diagnostice deduse din forma şi intensitatea aurei.

Aceste date însă trebuie privite cu circumspecţie. Van Hasselt găseşte că tipul de imagine a coronei este afectat ide un mare număr de factori, ca, de exemplu, parametrii cîmpului de mare voltaj, materialul fotografic, precum şi forma, structura de suprafaţă şi mişcările degetelor.

Chiar cînd voltajul, frecvenţa şi timpul de iluminare sînt constante, nu este posibil a obţine o coronă identică a aceluiaşi deget în două experienţe succesive. Mai mult, se pare că imaginile obţinute pe in­ dexul unui individ viu nu diferă sem nifi­ cativ de cele ale indexului unui cadavru sau folosind o imitaţie de deget. Dumitreseu 27 descrie o tehnică denumită electronografie cu ajutorul căreia realizează o radiografie a peretelui abdominal. Pe aoeastă radiografie se pot observa zone punctiforme de conductibilitate mărită, con­ siderate a corespunde cu punctele de acu­ punctura.

CULEGEREA TEXTELOR VECHI SLAVE ÎN FORMAT ELECTRONIC

Dificultăţile tehnice, ca, de exem - piu, deformarea peretelui abdominal prin plasarea individului pe o suprafaţă plană, fac dificilă compararea punctelor evidenţiabi'le electronografic şi punctele şi meridia­ nele de acupunctura. O tehnică asemănătoare folosită de Luci­ ani 53 afirmă, de asemenea, posibilitatea fotografierii punctelor cutanate cu conduc­ tibilitate crescută care ar putea fi corelată cu punctele de acupunctură.

I, II, pagini, Editura Medicalã, Bucureºti,rezultat al colaborãrii unui colectiv alcãtuit din 32 de redactori ºi 61 de autori. Calitatea dicþionarului a fost pe mãsura valorii profesionale a grupului, dar din pãcate, aceastã operã, unicã în literatura medicalã româneascã, a rãmas la prima ediþie, deºi în ultima frazã a Cuvântului înainte era formulatã speranþa continuitãþii, prin referire la "viitoarele ediþii". S-a pierdut astfel o ºansã unicã, deoarece numai ediþiile succesive reprezintã garanþia de viaþã lungã a unui dicþionar, prin perfecþionarea acestuia ºi prin menþinerea în sincronism cu evoluþia terminologiei medicale.

Timpul va arăta în ce măsură acest gen de investigaţie prezintă o valoare practică. O explicaţie posibilă a meridianelor de acupunctură ar putea fi oferită de fiziologia sistemului nervos. Ideea pe care am susţi­ nut-o cu mai mulţi ani în urmă 37 este reluată de Lee în

Citițiși